Scheiden? Hier moet je aan denken

Scheiden? Hier moet je aan denken

Als jullie besloten hebben om te gaan scheiden, zijn er tal van zaken die geregeld dienen te worden onderling. Veel van deze zaken, zoals wie blijft er in het huis wonen en hoe is de omgang met de kinderen geregeld, zijn duidelijk. Maar er zijn ook zaken waar je misschien niet direct aan denkt, maar toch naar boven komen tijdens de afwikkeling van de scheiding. Er zijn in principe 3 type echtscheidingen waaruit jullie kunnen kiezen. Een normale echtscheiding, een scheiding van tafel en bed (er wordt dan besloten om niet meer samen te wonen, maar wel getrouwd te blijven) en een ontbinding na een scheiding van tafel en bed. In dit artikel bespreken wij in het algemeen onderdelen die tijdens een echtscheiding aan bod komen. Een eigen onderneming of schulden, kunnen de echtscheidingsprocedure bemoeilijken. De ondersteuning van een echtscheidingsadvocaat is hierbij vaak onmisbaar. Schroom dan ook niet om een scheidingsadvocaat te benaderen voor vragen en/of juridisch advies.

Echtscheidingsconvenant

De afspraken die jullie maken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. In het beste geval komen jullie er samen helemaal uit en rest alleen nog het aanvragen van de echtscheiding, dit kan dan middels een online scheiding. Let wel het scheidingsverzoek moet worden ingediend bij de rechtbank door een scheidingsadvocaat. Komen jullie er samen niet uit? Dan kan een scheidingsadvocaat of mediator bemiddelen om het echtscheidingsconvenant inhoudelijk vorm te geven en officieel te maken. In sommige gevallen is het helaas niet anders dat ieder een eigen echtscheidingsadvocaat in de arm neemt. De kosten van de echtscheiding lopen hierdoor logischerwijs al snel op. In goed overleg scheiden heeft dan ook ten alle tijden de voorkeur.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is in het leven geroepen om één van de partners na de echtscheiding niet in financiële moeilijkheden te brengen. De andere partner is dan verplicht om de partner financieel te ondersteunen. Een echtscheidingsadvocaat kan je hier alles over vertellen.

Ouderschapsplan

Een ouderschapsplan is verplicht als jullie minderjarige kinderen hebben. Het ouderschapsplan is voorzien van afspraken omtrent de kinderen, denk aan een omgangsregeling, kinderalimentatie en waar de kinderen zullen verblijven. Naast deze algemene zaken, is ook in het ouderschapsplan opgenomen over hoe jullie elkaar informeren over zaken die het kind aan gaan en de verdeling van de schoolkosten etc. Probeer dan ook de kinderen mee te nemen in de afspraken. Bij jonge kinderen is dat natuurlijk moeilijker dan bij oudere kinderen.

Boedelverdeling

In de praktijk is de verdeling van inboedel en rekeningen vaak stof voor onderlinge conflicten. Het helpt om een lijst te maken van deze zaken, de waarde te bepalen, aangeven wat je graag wilt hebben of wat je partner wilt hebben en vervolgens met deze informatie te bepalen wie wat krijgt na de echtscheiding.

Pensioen

Ook voor het pensioen heeft een scheiding gevolgen. In principe is het zo dat het pensioen door beide personen wordt gedeeld, mits er geen andere afspraken zijn gemaakt. Het is dus verstandig om hier goed over na te denken en met elkaar in overleg te gaan. Een mediator of scheidingsadvocaat kan hierbij ondersteuning bieden.