Waarom krijgen sportvrouwen minder betaald?

Waarom krijgen sportvrouwen minder betaald?

Hoewel vrouwen al lang bij sport betrokken zijn, worden ze nog steeds minder betaald dan hun mannelijke collega's. Hoewel er veel mogelijke verklaringen voor deze tegenstrijdigheid zijn, is een van de meest genoemde redenen dat de maatschappij atletiek voor vrouwen gewoon niet zo waardeert als voor mannen. 

Dit gebrek aan respect heeft een tastbare invloed op hoeveel deze atletes verdienen, zowel in termen van salarissen als van sponsoringdeals. Nu we het belang van sportvrouwen en hun bijdragen aan de samenleving gaan erkennen, is het belangrijk dat we maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ze eerlijk gecompenseerd worden voor hun inspanningen.

Betaling van sportvrouwen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is een probleem dat in veel bedrijfstakken bestaat, en sport vormt daarop geen uitzondering. Hoewel atletes even getalenteerd en toegewijd zijn als hun mannelijke collega's, krijgen ze vaak veel minder betaald.

- Eén reden voor deze verschil is het gebrek aan kansen voor vrouwen in de sport. Sponsors en omroepen investeren eerder in mannensporten, wat betekent dat atletes vaak twee keer zo hard moeten werken om hetzelfde succesniveau te bereiken.

- Een andere factor die daartoe bijdraagt, is de perceptie dat sport geen "vrouwelijke" bezigheid is. Daardoor krijgen atletes vaak te maken met discriminatie op grond van geslacht en krijgen ze minder media-aandacht dan hun mannelijke tegenhangers.

- Uiteindelijk is de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de sport een weerspiegeling van de bredere ongelijkheid tussen mannen en vrouwen die in onze samenleving bestaat. Zolang we dit onderliggende probleem niet aanpakken, zal de kloof blijven bestaan.

Al deze redenen zijn natuurlijk onzin. Vrouwensporten zijn net zo onderhoudend als mannensporten, en in sommige gevallen zijn ze zelfs onderhoudender. Vrouwensporten zijn ook even winstgevend als mannensporten, en soms zijn ze zelfs winstgevender. En tenslotte zijn vrouwensporten even belangrijk als mannensporten. Ze bieden namelijk kansen aan meisjes en jonge vrouwen om aan atletiek te doen en zich zowel op als naast het speelveld volledig te ontplooien. Doe je als dame zelf aan sport of ken je iemand en ben je op zoek naar goede sport artikelen, dan kun je sportartikelenvinden.nl openen voor een uitgebreid overzicht. 

Ondanks deze hindernissen zijn er enkele succesvolle sportsters die erin geslaagd zijn door het glazen plafond te breken. Deze vrouwen hebben laten zien dat het mogelijk is om succesvol te zijn in de sport, ongeacht je geslacht. Er moet echter meer gedaan worden om ervoor te zorgen dat alle sportvrouwen eerlijk behandeld worden en de kans krijgen om hun mogelijkheden ten volle te benutten.

Hoewel er veel mogelijke verklaringen zijn waarom sportvrouwen minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega's, is het duidelijk dat er meer onderzoek gedaan moet worden om de diepere oorzaak van dit verschijnsel te achterhalen. Hopelijk kunnen we, met meer bewustwording en pleitbezorging, samenwerken om de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de sport en daarbuiten te dichten.